Süsinikdioksiid

Süsinikdioksiid
Süsinikdioksiidi saadakse osaliselt looduslikest varudest ja osaliselt tööstuslikest väljalaskegaasidest. Majanduslikult olulised süsinikdioksiidi kogused saadakse kui sünteetilise gaasi ja epoksüetaani kõrvalsaadust.
CO2 looduslikud varud asuvad eeskätt vulkaanilistel aladel. Siin on CO2 isegi maapinnal või on maardlate kättesaamiseks puuritud puuraugud.
Repcelak (Ungari) – kõige suurem looduslik süsinikoksiidi leiukoht Euroopas – võib toota kuni 100 000 t CO2 aastas. Lisaks sellele me kasutame keemiatööstuse poolt väljatöötatavat süsihappegaasi ja puhastame seda toiduainetetööstuse jaoks.
Süsinikdioksiid (CO2) on värvitu, mittepõlev gaas ilma lõhna ja maitseta. Koosluses veega moodustab süsihappe (H2CO3).
Süsinikdioksiidi spetsiaalsed omadused, sellised, nagu inertsus ja kõrge lahustuvus vees, teevad CO2 asendamatuks igapäevase elu paljudest seisukohtadest ning keskkonna tehnoloogiates.
 

 

 

  
   Külastage oma riigi kodulehte:

   Eesti
   Läti
   Leedu
   Venemaa
   Ukraina

 Global web
 www.elmemesser.eu

 

Kontaktisik

Oleg Fedotov
Müügijuht
o.fedotov@elmemesser.ee

Tel: (+372) 610 2256
Mob: (+372) 510 2099
Faks: (+372) 610 2002

Kontaktisik

Reio Kallas
Müügijuht
r.kallas@elmemesser.ee

Tel: (+372) 610 2956
Mob: (+372) 514 7802
Faks: (+372) 610 2002