Balloonide ohutu hoiustamine

  • Hoiustamiskoht peab olema erinevate gaaside jaoks selgelt eraldatud. Tühje ja täis balloone tuleb hoida eraldi!
  • Laoruum peab olema hästi ventileeritud, mis võimaldab õhuvoogudel ära hoida võimaliku gaaside kogunemise! Gaasid, mida hoitakse balloonis vedelal kujul (propaan, süsihappegaas), tuleb paigutada varikatuse alla, et kaitsta neid otsese päikesevalguse põhjustatud soojenemise eest!
  • Toksiliste gaaside hoiustamisel kasutage lukke, et vältida volitamata isikute juurdepääsu! Soovitame ka teiste gaaside hoiuruumid lukustada!
  • Ärge hoidke balloone ebatasasel või määrdunud pinnal!
  • Ehkki balloone on erineva suurusega, on enamik neist kõrged ja kitsad, mis aitab ruumi kokku hoida. Kuid see teeb need ebastabiilseks. Ärge jätke ballooni mitte kunagi ruumi keskele ega läbikäikudesse. Viige balloon seina äärde!
  • Hoidke balloone alati vertikaalses asendis ning veenduge, et need on kindlalt fikseeritud!
  • Püüdke gaasi ja selle omaduste kohta võimalikult palju teavet hankida! See aitab teil täita spetsiifilisi hoiustamise ja kasutamise nõudeid!

 

  
   Külastage oma riigi kodulehte:

   Eesti
   Läti
   Leedu
   Venemaa
   Ukraina

 Global web
 www.elmemesser.eu

 

Kontaktisik

Veera Voloskova
Kvaliteediosakonna juht
v.voloskova@elmemesser.ee

Tel: (+372) 610 2955
Mob: (+372) 511 9976
Faks: (+372) 610 2002