Balloonide ohutu kasutamine

 • Uurige kõiki võimalikke gaasiga seotud riske, enne kui seda kasutate!  
 • Pinguldage ja kinnitage kõik torud, mida ohustab vibratsioon, kuna pidev kokkupuude vibratsiooniga võib põhjustada lekkeid.
 • Enne süsteemi rõhu alla seadmist kontrollige alati lubatud rõhu piirmäära. Suurema rõhu kasutamine ei ole lubatud!
 • Varustust tuleb regulaarselt kontrollida ja reguleerida. Seadmed ei tohi olla mitte kunagi pööratud seina suunas.
 • Ärge monteerige mitte kunagi mitte midagi lahti enne, kui olete kontrollinud, et süsteemis ei ole ülearust rõhku. Lahtimonteerimise korral ei saa lugeda manomeetri näitu usaldusväärseks. Ärge kasutage mutrivõtit mitte kunagi enne, kui olete rõhu süsteemist välja lasknud!
 • Balloonist vahetult väljuv kõrgsurvegaasijuga võib kahjustada raskelt silmamuna!
 • Ärge mängige ega naljatlege kõrgsurvega. Tagajärjed võivad olla surmavad – siseorganite kahjustused, silma kaotus jne!
 • Ärge kasutage mitte kunagi gaasijuga prahi eemaldamiseks maapinnalt, riietelt või juustest!
 • Täisballoon võib muutuda raketiks, kui ventiil lahti keerata (või lõhkuda).  Vaatamata ainult 65 kg massile võib see arendada kiirust kuni 55 km/h!
 • Hoidke balloon ja ventiil õlist ja rasvast eemal. Gaasidega, nagu näiteks hapnik, segunedes moodustavad nafta ja õli  plahvatusohtliku segu!
 • Ärge eemaldage ega muutke mitte kunagi gaasiballoonide märgistust!
 • Kontrollige balloonide ventiile ja muid süsteeme lekete osas.  Kõige lihtsam kontrollimisviis on kasutada vett ja seepi.
 • Isegi kui te ei kasuta ballooni lühikest aega, keerake ventiil kinni!
 • Olge ettevaatlik ja hoidke ennast!

 

  
   Külastage oma riigi kodulehte:

   Eesti
   Läti
   Leedu
   Venemaa
   Ukraina

 Global web
 www.elmemesser.eu

 

Kontaktisik

Veera Voloskova
Kvaliteediosakonna juht
v.voloskova@elmemesser.ee

Tel: (+372) 610 2955
Mob: (+372) 511 9976
Faks: (+372) 610 2002