Üle 130 gaasi ja gaasisegu

Atsetüleenist ksenoonini - Elme Messer Gaasi tootevalik on üks suurimaid gaasiäris. Sõltuvalt sektorist, milles teie firma tegutseb, olgu selleks auto-, toiduainete-, keemia-, naftakeemia-, metallurgia-, farmaatsia- või mis tahes muu tööstus, meil on olemas gaasid ja gaasisegud, mis sobivad täpselt teie vajadustele. Pakume teile suurepäraselt tasakaalustatud tarnevõimalusi. Tarnime teile gaasi vedelal või gaasilisel kujul ning puhtusastmega kuni 99,9999%, sõltuvalt tehnoloogiast ja nõuetest.

Tootmiskeskustes, mis asuvad strateegiliselt olulistel turgudel nagu Mitry-Mory (Prantsusmaa), Lenzburg (Šveits) ja Gumpoldskirchen (Austria), toodame erigaase ja pumpame heeliumi. Machelenis Belgias töötab erigaaside tootmistehas. Wujiangis (Hiina) tegutseb Messer Groupi tehas, mis varustab Aasia turge heeliumiga.

Kuid ainuüksi eri tüüpi gaaside laiast valikust ei piisa. Lisaks klientide tellimuste täitmisele tegeleb Elme Messer Gaas ka arendustööga ja pakub muid lahendusi, mis võivad teha tööprotsessid tõhusamaks ja odavamaks. Sama lähenemist rakendatakse ka logistikas.

Aitame teil otsustada, milline tarnevariant on teie jaoks sobivaim!

 

  
   Külastage oma riigi kodulehte:

   Eesti
   Läti
   Leedu
   Venemaa
   Ukraina

 Global web
 www.elmemesser.eu