Visioon, missioon, meie väärtused

Visioon

Messer Group on tähtis tööstuskontsern, mis tegutseb Euroopa ja Hiina gaasiturgudel.

Messer Group on sõltumatu perefirma ja ka jääb selleks. Me mõtleme ja tegutseme otsustavalt, et tagada pikaajaline ja püsiv edu.

Me teeme oma partneritega ja nendega seotud ettevõtetega tihedalt koostööd kulumise, keevitamise, lõikamistehnoloogia, täppisseadmete valmistamise valdkonnas, vastates meie klientide vajadustele asjatundlikult ja usaldusväärselt ning uusimaid tehnoloogiaid kasutades.

Tänu nendele omadustele valivad kliendid ja töötajad meid.

Missioon

Meie pereettevõte keskendub tulevikule ja arvestab järjepidevalt erinevaid tingimusi olemasolevatel turgudel. Me kasutame oma kogemusi ja teadmisi enda positsioneerimiseks uutel turgudel.

Pakume oma klientidele laia valikut tehnilisi, meditsiinilisi, toidu- ja erigaase, samuti kvaliteetseid teenuseid ja kaasaegset tehnilist varustust ja paigaldust.

Meie kaasaegsed tehnoloogiakeskused viivad läbi uuringuid gaaside kasutamise kohta erinevates tööstusharudes, meditsiinis, teaduses ja toiduainetetööstuses. Nendes uuringutes osalevad aktiivselt ka meie kliendid.
Kvalifitseeritud töötajad, paindlikkus ja lähedus klientidega, mis on võimalik tänu esindatusele kohalikul turul, teeb meist eelistatud partneri.

Tänu ettevõtlikkusele, oskusele prognoosida ja pidevale protsesside täiustamisele, suurendame oma klientide lisaväärtust ja tagame seega vastastikku järjepideva pikaajalise edu.
Usaldusväärne rahastus ja kasumlikkus tagab meie sõltumatuse ja toetab jätkusuutlikku kasvu. 

Meie väärtused

Klientidele orienteeritus
Keskendume klientide individuaalsetele vajadustele ning aitame neil niimoodi tõsta nende toodete ja teenuste konkurentsivõimet.

Töötajatele orienteeritus
Me koolitame, arendame ja edutame tõhusaid ja lojaalseid töötajaid. Ootame oma töötajatelt leidlikkust ja vastutusvõimet meeskonnatöös.

Vastutus  
Suhtume tõsiselt oma kohustustesse töötajate ja ühiskonna ees.

  • Ohutus: tagame oma töötajate ohutuse, täidame tootmisprotsessidele ja meie toodete käitlemisele kehtestatud ohutusnõudeid.
  • Tervis: kehtestame tööstandardid, mis tagavad kõikide isikute hea tervise säilimise ja heaolu.
  • Ümbritsev keskkond: teeme kõik endast oleneva, et kaitsta ümbritsevat keskkonda.    

Ettevõtte vastutus  
Tänu ressursside vastutustundlikule kasutamisele ja meie töötajate võimekusele suurendame oma ettevõtte potentsiaali pikaajalises perspektiivis.

Eelis  
Meie tegevus põhineb tehnilisel  kogemusel, uuenduslikel tehnoloogiatel, paindlikkusel ja suutlikkusel teha kiiresti otsuseid.

Vastastikune usaldus ja austus  
Usume, et meie koostöö põhineb usaldusel, siirusel, läbipaistvusel ja avatusel. Me austame ja järgime meie tegutsemisriikides kehtivaid kultuurilisi ja sotsiaalseid traditsioone.

 

  
   Külastage oma riigi kodulehte:

   Eesti
   Läti
   Leedu
   Venemaa
   Ukraina

 Global web
 www.elmemesser.eu