Euroopa liiklusohutuse harta (European Road Safety Charter)

Ettevõte Messer on Euroopa liiklusohutuse harta aktiivgrupi liige alates 2008. aasta juunist.  Euroopa harta allkirjastamisega oleme pühendunud Euroopa Liidu tegevuskava üldiste eesmärkide toetamisele, et vähendada surmajuhtumite arvu Euroopa teedel kahekordselt aastaks 2010.

Sellega seoses allkirjastasime ja võtsime endale järgmise kohustuse:Allakirjutaja, Messer Group GmbH, mida esindab finantsjuht Dr. Hans-Gerd Vinendsom, võtab initsiatiivi seoses rakendusmeetmetega, et ületada praegused normatiivnõuded järgmistes küsimustes:

  • allkirjastades Euroopa liiklusohutuse harta, kohustume andma oma panuse ühise eesmärgi saavutamiseks elu kaitsmisel. Meie ettevõte pöörab seetõttu veelgi enam tähelepanu ohutusele ja kindlustab tööstusgaaside ohutu transportimise meie töötajate ja sõidukijuhtide hoolika käitumisega teedel. Ohutuse tähtsuse mõistmine on samavõrd oluline kui ohutuse tagamise meetmete parendamise viisid. Meie tegevused, mis on suunatud ohutuse tõstmiseks Euroopa teedel, on ühtlasi osa meie ettevõtte filosoofiast.

Selle kohustuse täitmisesse on kavas kaasata meie töötajad ja koostööpartnerid.

Tegeledes ohutuse tagamisega teedel oma kaupade vedamisel klientidele, püüame parandada ohutusega seotud olukorda ka meie kliente silmas pidades!

 

  
   Külastage oma riigi kodulehte:

   Eesti
   Läti
   Leedu
   Venemaa
   Ukraina

 Global web
 www.elmemesser.eu

 

Kontaktisik

Veera Voloskova
Kvaliteediosakonna juht
v.voloskova@elmemesser.ee

Tel: (+372) 610 2955
Mob: (+372) 511 9976
Faks: (+372) 610 2002