Gaasid

Elme Messer Gaas pakub teile laia valikut vedelas või gaasilises olekus erinevate puhtusastmetega gaase. Õhugaasid on kogutud otse välisõhust selle separeerimise teel. Teisi gaase, näiteks süsinikdioksiidi ja gaaskütuseid, ammutatakse muuhulgas tööstuslikest allikatest. Sõltuvalt kasutusviisist ja nõutavast kogusest on kasutusel erinevad hankimissüsteemid. 

Tehnilised gaasid
Lämmastik
Argoon
Atsetüleen
Vesinik
Heelium
Süsinikdioksiid
Dilämmastikoksiid
Hapnik
Süsinikoksiid
Propaan
Lämmastikdioksiid
Sünteetiline õhk                         

Keevitus gaasid
Ferroline
Inoxline
Aluline
Formiergas

Toidugaasid
Bananagas
Gourmet C
Gourmet N
Gourmet O
Gourmet N80 / N70
Gourmet O80
Gourmet Vinocor

Lõikegaasid
Gaasisegu Rofin DC-OXX
Gaasisegu Megalas S CO2
Gaasisegu  Megalas S
Sterimix EO/CO2 10/90

Elektroonika
Hexafluorethan
Octafluorpropan
Tetrafluormethan

Meditsiinilised gaasid
Karbogeen
CO2 med
Sünteetiline õhk
Oxivital
Oxsystem
Pulmokal
RespiMesser NO
RespiMesser O2
Sanox O2 med

Erigaasid
Lämmastik
Atsetüleen
Ammoniaak
Argoon
Butaan
Butüleen
Sulfur hexafluoride
Heelium
Vääveldioksiid
Deuteerium
Süsinikdioksiid
Isobutaan
Isobutüleen
Krüptoon
Hapnik
Lämmastikmonooksiid
Metaan
Neoon
Vingugaas
Propaan
Propüleen
Etaan
Etüleen
Kloor
Vesinikkloriid
 

 

 

 

  
   Külastage oma riigi kodulehte:

   Eesti
   Läti
   Leedu
   Venemaa
   Ukraina

 Global web
 www.elmemesser.eu