Lämmastik

Lämmastik moodustab ligikaudu 78% õhust, mida me hingame. Tavalisel temperatuuril on lämmastik värvitu gaas, millel pole lõhna, ja maitsetu gaas. See ei ole toksiline ja on keemiliselt inertne, so. näitab väga madalat reaktiivsust madalatel temperatuuridel. Lämmastik pole plahvatusohtlik ja sel on võime suruda maha põlemisprotsesse. Atmosfäärse rõhu juures lämmastik veeldub 196 kraadi C juures.
 

Lämmastik leiab laia kasutamist tööstus- ja uuringusektoris. Enamikul kasutamisjuhtudel kasutatakse seda füüsiliselt (kui refrižeranti/külmutit) või keemiliselt (kui inertset gaasi), nii või teisiti, peale kasutamist naaseb see atmosfääri muutumatult.
 

 

 

  
   Külastage oma riigi kodulehte:

   Eesti
   Läti
   Leedu
   Venemaa
   Ukraina

 Global web
 www.elmemesser.eu

 

Kontaktisik

Reio Kallas
Müügijuht
r.kallas@elmemesser.ee

Tel: (+372) 610 2956
Mob: (+372) 514 7802
Faks: (+372) 610 2002

Kontaktisik

Oleg Fedotov
Müügijuht
o.fedotov@elmemesser.ee

Tel: (+372) 610 2256
Mob: (+372) 510 2099
Faks: (+372) 610 2002