Heelium ja õhupallide täitmine

Heeliumiga täidetud õhupall muudab iga sündmuse unustamatuks peoks. Kuid piisab vaid, kui teete midagi valesti, ja kogu pidu on rikutud.

Turul on saadaval kaht tüüpi seadmeid õhupallide täitmiseks heeliumiga. Esiteks (1) – koonuselise klapivedruga täitmine (õhupall täidetakse täitekoonust surudes). Ja teiseks (2) – elastse otsikuga täitmine (õhupall täidetakse elastse täiteotsiku painutamisega). Allpool on toodud õhupalli heeliumiga täitmise võimalused mõlemat tüüpi seadmega.

Õhupallide täitmine:

1. Võtke heeliumiballoon (pruuni värvi balloon) ja eemaldage kattekile ja kork, mis kaitseb ventiili keermeid. Jätke meelde, et kattekile ja korgi olemasolu näitab, et balloon on täis ja seda ei ole kasutatud.

 

 Kontrollige, kas ventiili ja reduktori keermete suurus ühtib. Kui reduktori ja ventiili keermed ei ühti (turul on mitu standardit), siis pöörduge abi saamiseks meie spetsialistide poole!

.................................................

  2. Ühendage reduktor ventiiliga, keerates reduktori mutrit päripäeva. Pidage meeles, et reduktorit ei ole vaja keerata mutrivõtmega, kõike tehakse käsitsi! Kui avastasite, et reduktori ja ventiili keermed ei ühti (turul on mitu standardit), siis pöörduge abi saamiseks meie spetsialistide poole!

 

.................................................

3. Avage ventiil aeglaselt vastupäeva ja veenduge, et ei kostu gaasilekke heli. Püüdke mitte seista otse ventiili ja täitekoonuse vastas. Samuti veenduge, et balloon on stabiilses asendis. Pidage meeles, et ballooni avamine ilma sellele paigaldatud reduktorita tekitab gaasijoa, mis võib ballooni kontrollimatult liikuma panna, mis omakorda võib vigastada juuresviibivaid inimesi.

..................................................

 

4. Pange õhupalli  kael reduktoril olevale täitekoonusele (1) või elastsele täiteotsikule (2) ja vajutage sellele õrnalt. Te tunnete, kuidas õhupall hakkab täituma.  Kui õhupall on soovitud suurusega, vabastage täitereduktori koonus (1) või täiteotsik (2)

 

 

 

 

 

 

.................................................

5. Siduge õhupalli kael nööri või paelaga kinni. Võite kasutada ka spetsiaalseid plastklambreid. Mõned täitereduktorid on varustatud varjatud teradega niidi ja paela  lõikamiseks, mis teeb täitmisprotsessi mugavamaks.

 

.................................................

6. Kui täitmine on lõpetatud, tuleb ballooni ventiil kindlasti sulgeda (päripäeva) ja lasta reduktorisse jäänud heelium välja, vajutades uuesti reduktori koonusotsale (1) või elastsel täiteotsikule (2)

 

 

 

 

 

.................................................

7. Kui heelium on reduktorist välja lastud, võite reduktori ohutult lahti kruvida, keerates mutrit vastupäeva.

 

 

 

.................................................

Balloonide hoidmine:

  • Hoidke balloone lastele ja volitamata isikutele kättesaamatus kohas.
  • Ärge laske balloonil kuumeneda üle  50 °C.
  • Hoidke ballooni hästi ventileeritud kohas. Heeliumilekke korral võib heelium asendada õhuhapniku, mille tulemusel ei ole õhk enam hingamiseks sobiv.
  • Veenduge, et ballooni ventiil on ladustamise ajaks suletud ja laske  reduktorisse jäänud heelium välja (kui reduktorit ühendate).


Balloonide transportimine

  • Eemaldage transportimise ajaks täitereduktor.  
  • Kui transpordite ballooni sõiduautoga, tuleb balloon asetada ventiiliga sõiduki keskosa suunas.
  • Kinnitage balloon transportimise ajaks, et vältida selle liikumist.
  • Jälgige, et ventiil ei puutuks sõidu ajal teiste esemete vastu, mis võivad selle transportimise ajal avada.

Mis tahes küsimuste korral võtke ühendust meie spetsialistidega! 

 

 

  
   Külastage oma riigi kodulehte:

   Eesti
   Läti
   Leedu
   Venemaa
   Ukraina

 Global web
 www.elmemesser.eu