Gaasid vedelal kujul

Gaaside "keskmiste" koguste ökonoomseimaks tarnimiseks on nende vedu tsisternides krüogeenselt vedeldatud või kokkusurutud kujul.

Meie tooted tehakse teile kättesaadavaks nende kasutuskohas auristiga varustatud isoleeritud säilitusmahutites või survetsisternides.

Tsisternveokites ja säilitusmahutites on saadaval järgmised gaasid:

  • Argoon
  • Süsinikdioksiid
  • Vesinik
  • Lämmastik
  • Hapnik.

 

  
   Külastage oma riigi kodulehte:

   Eesti
   Läti
   Leedu
   Venemaa
   Ukraina

 Global web
 www.elmemesser.eu