Vedel argoon

 Argoon on oma  0,933 mahuprotsendiga Maa atmosfääris kõige sagedamini esinev väärisgaas. Argooni iseloomustab kõrge keemiliste reaktsioonide inertsus, ning tema inertsed omadused kaitsevad tooteid ja tootmisprotsesse ebasoovitavate kokkupuudete eest hapnikuga.

See põhimõte kehtib igal pool, kus kaitsegaasidest atmosfäär parandab toodete ja/või tootmisprotsessi kvaliteeti ja turvalisust. Täiendavate kasutusaladena võib nimetada metallisulamite puhastamine ja pesemine ning kõrglegeeritud eriteraste ergamine.

 

  
   Külastage oma riigi kodulehte:

   Eesti
   Läti
   Leedu
   Venemaa
   Ukraina

 Global web
 www.elmemesser.eu