Gourmet C / Gourmet N

Olemuselt on Gourmet C ja Gourmet N süsinikdioksiid (süsihappegaas) ja lämmastik, mis on mõeldud toiduainetetööstuses kasutamiseks. Mõlemale gaasile kehtivad rangemad nõuded tootmise, transpordi ja ladustamise osas, samuti on rangem toote kvaliteedi kontroll.

 

  
   Külastage oma riigi kodulehte:

   Eesti
   Läti
   Leedu
   Venemaa
   Ukraina

 Global web
 www.elmemesser.eu