Ohutusabinõude infoleht avalikkusele

Sellest infolehest leiate avalikkusele mõeldud teavet AS Elme Messer Gaasi tegevustest, sellest tulenevatest ohtudest, ohutusabinõudest ning võimalike õnnetuste ärahoidmisest.

Vaata lähemalt PDF-faili.     

 

 

  
   Külastage oma riigi kodulehte:

   Eesti
   Läti
   Leedu
   Venemaa
   Ukraina

 Global web
 www.elmemesser.eu