Ligi 4700 töölist

Ettevõtte Messer Group eesmärk on aidata oma kliente, rakendades operatiivset, pädevat ja paindlikku lähenemist. Just seetõttu on ettevõttes kasutusel kokkusurutud administratiivne struktuur ja lame hierarhia. Messer Group reageerib klientide vajadustele ilma liigse bürokraatiata, kuna väärtustab klientide aega.

Ettevõtte lihtne struktuur teeb ka ettevõtte oskusteabe rakendamise hõlpsamaks. Ettevõtte spetsialistid on alati valmis pakkuma tehnilist tuge ja aitama otsida vastuseid ka kõige spetsiifilisematele küsimustele.
Laske meie gaasi kasutamise kogemusel teenida teie edu!

 

  
   Külastage oma riigi kodulehte:

   Eesti
   Läti
   Leedu
   Venemaa
   Ukraina

 Global web
 www.elmemesser.eu