25.11.2013 / 15. Tallinna toidumess

Elme Messer Gaas osales 30. oktoobril – 1. novembril 2013.a. toimuval 15. Tallinna toidumessil. Gaasivaldkonna eksperdina  esitleti innovaatilist krüobaari ideed ning tutvustati lämmastiku, heeliumi ja süsinikdioksiidi kasutuse võimalusi toidu- ja meelelahutuse sektoris. Samuti jagasid firma spetsialistid oma nõuandeid gaaside rakendamise alal toiduainete pakendamisel ja käitlemisel.

Tallinna toidumessil käis kolmel päeval kokku 6530 külastajat, 550 ametikoolide toidu- ja toitlustusala õpilast. Oma tooteid ja teenuseid tutvustasid 117 ettevõtet ja organisatsiooni. Välisfirmasid osales 28 – Lätist, Leedust, Soomest, Itaaliast, Valgevenest, Ungarist, Moldovast, Poolast, Endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist ja Tšehhi Vabariigist. Messi programmis oli kokku 14 erinevat kutseala võistlust, tootekonkurssi, teabeüritust.

 

  
   Külastage oma riigi kodulehte:

   Eesti
   Läti
   Leedu
   Venemaa
   Ukraina

 Global web
 www.elmemesser.eu