Erigaasid

Eriotstarbelised gaasid

Eriotstarbeliste gaaside alla kuulub mitmeid paljudeks erinevateks otstarveteks mõeldud tooteid. Elme Messer Gaas AS-i tootevalik sisaldab vedelat heeliumi, mitmesuguseid puhtaid gaase ja standardsegusid, samuti erivajadustele kohandatud gaasisegusid. Toodetele esitatavad nõuded on samavõrd mitmekesised, kui nende kasutusvaldkonnadki.

Vedel heelium

Vedela heeliumi keemispunkt on ligikaudu 4 kelvinit, mis on kõikide gaaside seas madalaim. See asjaolu muudab selle toote kõige külmemaks teadaolevaks vedelikuks ja ühtlasi ka eriti madalatel temperatuuridel toimuvate tootmisprotsesside juures kasutatavaks optimaalseks jahutusvedelikuks.Vedelat heeliumi kasutatakse peamiselt ülijuhtivate magnetite jahutamiseks, näiteks magnetresonants-spektroskoopias (MRI), tuumamagnetresonants-spektroskoopias (NMR) ja mitmesugustel uuringuotstarvetel, sealhulgas osakeste kiirendites.

Kõrge puhtusastmega gaasid

Mitmed uuringute ja tööstusvaldkonnaga seonduvad protsessid eeldavad äärmiselt madalat ja defineeritud jääksaastemäära. Olgu tegu laserseadmete või kvaliteedi- ja keskkonnauuringutega, Elme Messer Gaas AS pakub teile õigeid ja nõutava kvaliteediga tooteid igaks kasutusviisiks optimaalse varustusmetoodikaga.

Valitud toodete kohta lisainformatsiooni saamiseks tutvuge meie tootelehtedega: 

 • Argoon kuni 6,0
 • Heelium kuni 5,5
 • Süsinikdioksiid kuni 5,5
 • Hapnik kuni 5,5
 • Lämmastik kuni 6,0
 • Vesinik kuni 6,0

Inertgaasid
Inertgaase ja inertgaasisegusid kasutatakse peamiselt valgustite täitegaasidena ja lasertehnoloogias, krüptoon on aga optimaalne täitegaas topeltklaaside vahel. 

 • Neoon
 • Krüptoon
 • Ksenoon

Standardsegud
Paljudes kasutusvaldkondades, näiteks analüütiliste seadmete töös, banaanide küpsetamisel või tulekustutusel on vaja alati sama koostisega gaasisegusid. Seetõttu pakub Elme Messer Gaas AS teile laia valikut kindlaksmääratud koostisega standardsegusid. 

 • Sünteetiline õhk
 • Heelium/ vesinik
 • Argoon/ metaan
 • Laserisegud
 • Banaanide küpsetusgaas
 • Tulekustutusgaasid
 • jne.

Individuaalsegud

Elme Messer Gaas AS on valmis teile valmistama ka teie individuaalsetele nõuetele vastavaid gaasisegusid. Selliseid erinõuete kohaselt valmistatud segusid kasutatakse tavaliselt analüütilisel otstarbel kalibreerimisel ja katsetamisel. Sellised segud võivad koosneda paljudest erinevatest koostisosadest, mille osakaal võib varieeruda protsentväärtusest ppb tasemeteni. Pakume ka akrediteeritud sertifikaadi võimalust.

Laboratooriumigaasid

Elme Messer Gaas AS pakub väikestes kogustes surveballoonidesse pakendatud laboratooriumigaase, sealhulgas puhtaid gaase ja gaasisegusid. Meie tootevalikusse kuuluvad ka sobivad eemaldussüsteemid ja gaaside puhastussüsteemid.

Eriotstarbelised tooted

Messer pakub erinevateks kasutusotstarveteks laia valikut eriotstarbelisi gaase: 

 • Süsivesinikud
 • Atsetüleen
 • Butaan
 • Etüleen
 • Metaan
 • Propaan
 • Propüleen
 • jne.

Süsinikoksiid

Anorgaanilised gaasid 

 • Ammoniaak
 • Kloriin
 • Vesinikkloriid
 • Lämmastikoksiidid
 • Vääveldioksiid
 • Väävelheksafluoriid
 • Vesiniksulfiid

Külmutusained 

Täiendavat teavet leiate MESSER Specialty gases kodulehelt. 

 

  
   Külastage oma riigi kodulehte:

   Eesti
   Läti
   Leedu
   Venemaa
   Ukraina

 Global web
 www.elmemesser.eu