Tööstuslikud gaasid balloonides

Suur mitmekesisus väikestes kogustes

Balloonid ja nende komplektid sobivad väiksematele gaasikogustele, mida kasutatakse näiteks lõike- ja keevituseesmärkidel. Balloonides on saadaval järgmised gaasid:

 • Hapnik (2.5, 3.0 ja 3.5)
 • Lämmastik
 • Sünteetiline õhk
 • Megalas – Laseritele mõeldud protsessigaasid

Küttegaasid

 • Atsetüleen
 • Butaan
 • Maagaas
 • MAPP
 • Propaan
 • DIN 51622 nõuetele vastav kütus
 • Vesinik

Inertsed keevitusgaasid

 • Ferroline - inertne keevitusgaas süsinikusisaldusega ja madallegeeritud terase jaoks
 • Inoxline - inertne  keevitusgaas kõrglegeeritud terase jaoks
 • Aluline - inertne keevitusgaas alumiiniumi ja värviliste metallide jaoks
 • Forming gas (moodustuv gaas) – keevisõmbluse juure kaitseks kõrglegeeritud terase ja mõne madallegeeritud terase jaoks

Erigaasid

ELME MESSER GAAS pakub laia valikut kõrge puhtusastmega gaase, standardseid ja tellimuse alusel toodetud gaasisegusid mis tahes tehniliselt võimalikus kombinatsioonis. Tarnime erigaasid balloonides, mahuga alates 0,2 liitrit (ühekordsed) kuni balloonikomplektideni survega kuni 300 bari.

Vedel heelium

Vedel heelium (Dewari anumates või tsisternides).

Kõrge puhtusastmega gaasid

 • argoon kuni 6.0
 • heelium kuni 6.0
 • süsinikdioksiid kuni 5.5
 • hapnik kuni 5.5
 • lämmastik kuni 6.0
 • vesinik kuni 6.0

Väärisgaasid:

 • neoon
 • krüptoon
 • ksenoon

Standardsegud:  

 • argoon/metaan
 • gaas juurviljade ja puuviljade küpsemiseks (banaanigaas)
 • fluoreerimissegud
 • valgustustehnoloogia segud
 • heelium/ vesinik
 • laserisegud
 • sünteetiline õhk
 • ja teised

Gaasisegud tellimuse alusel

Elme Messer Gaas toodab klientide tellimusel gaasisegusid (kalibreerimisgaasid, testgaasid) enam  kui saja võimaliku komponendiga erineva protsendimäära ja ppb-vahemikuga. Vajadusel hangime ka teavitatud asutuse sertifikaadi.

Süsivesinikgaasid

 • atsetüleen
 • butaan
 • etüleen
 • metaan
 • propaan
 • propüleen
 • ja teised

Anorgaanilised gaasid

 • ammoniaak
 • kloor
 • jahutusgaasid
 • lämmastikmonooksiid
 • vääveldioksiid
 • sulfurüülfluoriid
 • vesiniksulfiid

Laboratoorsed gaasid

Gaasid ja gaasisegud väikeses kogustes rõhu all olevates mahutites koos sobiva väljalaskesüsteemi, gaasipuhastussüsteemide, isotoopidega.

Gaasid elektroonikatööstusele

Kõrge puhtusastmega anorgaanilised gaasid ja gaasisegud pooljuhtide tootmiseks.

Toidugaasid

Kõik Messer Groupi ja Elme Messer Gaasi puhtad gaasid ja gaasisegud, mida kasutatakse toiduainetetööstuses, kannavad nimetust Gourmet. Gaasid vastavad kõrgeimatele kvaliteedistandarditele ja on heaks kiidetud Euroopa Liidu poolt toiduainetööstuses kasutamiseks.

Järgnevalt on toodud ülevaade meie gaasidest ja gaasisegudest:

 • Gourmet C - süsinikdioksiid toidus kasutamiseks
 • Gourmet N - lämmastik toidus kasutamiseks
 • Gourmet O - hapnik toidus kasutamiseks
 • Gourmet Ar - argoon toidus kasutamiseks
 • Gourmet  N80
  80% lämmastikku
  20% süsihappegaasi
 • Gourmet  N70
  70% lämmastikku
  30% süsihappegaasi
 • Gourmet  O70
  70% lämmastikku
  30% süsihappegaasi
 • Gourmet  N50
  50% lämmastikku
  50% süsihappegaasi

Meditsiinilised gaasid

Elme Messer Gaas müüb ja turustab meditsiinilisi gaase vastavalt Euroopa GMP standarditele ja ravimiohutuse järelevalve nõuetele.

Saadaval on meditsiinilised gaasid nii ambulatoorseks kui koduseks raviks:

 • Meditsiiniline hapnik, vedel ja gaasiline
 • Meditsiiniline dilämmastikoksiid
 • Meditsiiniline õhk
 • Lämmastik, vedel
 • Süsinikdioksiid, vedel ja gaasiline
 • Heelium
 • Eriotstarbelised meditsiinilised gaasisegud ja gaasid, mida kasutatakse kopsuhaiguste ravis..

Pakume ka teisi tehnoloogiaid ja seadmeid koduses ravis kasutamiseks, nagu näiteks hapniku kontsentraatorid.

 

  
   Külastage oma riigi kodulehte:

   Eesti
   Läti
   Leedu
   Venemaa
   Ukraina

 Global web
 www.elmemesser.eu