Tehnilised gaasid

Tööstuslikud gaasid on muutunud asendamatuks paljudes tööstustoodetes ja tootmisprotsessides.Nende spetsiifilised omadused ja kasutusviisid tagavad protsessides suurema tõhususe, ohutuse ja säästlikkuse.Tööstuslikel gaasidel on ka kandev roll tootekvaliteedi tagamisel.

Enimkasutatavate tööstuslike gaaside sekka kuuluvad atsetüleen, argoon, süsinikdioksiid, süsinikoksiid, hapnik, lämmastik ja vesinik. 

 

 

  
   Külastage oma riigi kodulehte:

   Eesti
   Läti
   Leedu
   Venemaa
   Ukraina

 Global web
 www.elmemesser.eu

 

Kontaktisik

Reio Kallas
Müügijuht
r.kallas@elmemesser.ee

Tel: (+372) 610 2956
Mob: (+372) 514 7802
Faks: (+372) 610 2002

Kontaktisik

Oleg Fedotov
Müügijuht
o.fedotov@elmemesser.ee

Tel: (+372) 610 2256
Mob: (+372) 510 2099
Faks: (+372) 610 2002