Gaaside ja gaasitaara ohutu kasutamine

Selles osas leiate põhilised näpunäited erinevate gaaside ja gaasitaaraga töötamiseks. Kui teie tootmises kasutatakse teatud positsioone, siis võtke aega ja lugege käesolev osa läbi.  Meie kogemus näitab, et kui klient ei tunne huvi gaasi käitlemise ohutuse vastu, siis varem või hiljem on sellel üht või teist liiki ebameeldivad tagajärjed.

Kasutage teavet, mille meie spetsialistid on teie jaoks ette valmistanud! Seda enam, et kogu teave ohutustehnika ja gaasi ohutu kasutamise kohta, samuti seadmete ja transportimise kohta on saadaval täiesti tasuta!

Me ei müü ohutust, vaid pakume seda teile!

 

  
   Külastage oma riigi kodulehte:

   Eesti
   Läti
   Leedu
   Venemaa
   Ukraina

 Global web
 www.elmemesser.eu

 

Kontaktisik

Veera Voloskova
Kvaliteediosakonna juht
v.voloskova@elmemesser.ee

Tel: (+372) 610 2955
Mob: (+372) 511 9976
Faks: (+372) 610 2002