Tootmine ja tarnimine

Varustusmeetodite lai valik

Enamasti eraldame oma tööstuslikud gaasid õhust. Messeri Euroopas ja Aasias kasutatavad õhuseparaatorid lahutavad õhu selle üksikuteks koostisosadeks – hapnikuks, lämmastikuks, argooniks ja väärisgaasideks. Teisi gaase hangime tööstuslike "kõrvaltoodetena“ (süsinikdioksiid) või looduslikest allikatest (heelium). Gaaside kohaletoimetusviis sõltub eelkõige teie individuaalsetest vajadustest. Võimalused varieeruvad gaasiballoonides tarnitavatest väikekogustest kasutuskohta rajatavate seadmeteni, mis võimaldavad genereerida suuri gaasikoguseid vahetult teie töökohal.

 

  
   Külastage oma riigi kodulehte:

   Eesti
   Läti
   Leedu
   Venemaa
   Ukraina

 Global web
 www.elmemesser.eu