Kaitsegaasid

Kaitsegaase kasutatakse keevitamisel peamiselt gaaslõikeprotsessides, milles kasutatakse gaasi ja õhu segusid või eelistatult gaasi ja hapniku segusid. Keevitamisel on kaitsegaasid asendamatud ka kaarkeevitusel, milles vajalik soojusenergia pärineb kaarlahendusest. Sama kehtib ka TIG ja MIG keevituse valdkonnas, kus täna domineerivad turul gaasisegud. Nendes segudes on mitmeid võimalikke komponente, sealhulgas argoon ja CO2, samuti hapnik, heelium, vesinik ja lämmastik.

Täna on ülalviidatud kasutusotstarbeks saadavalolevate gaasisegude valik üsna lai. Elme Messer Gaas AS müüb oma keevitusvaldkonna kaitsegaase selgelt struktureeritud süsteemina, kasutades selleks standardiseeritud ja kogu Messer kontserni ulatuses üheselt mõistetavaid, töödeldavatel materjalidel rajanevaid nimesid:

Ferroline– Kaitsegaasid liht- ja madallegeersulamterastele
Inoxline – Kaitsegaasid kõrglegeersulamterastele
Aluline – Kaitsegaasid alumiiniumile ja mitteraudmetallidele

 

  
   Külastage oma riigi kodulehte:

   Eesti
   Läti
   Leedu
   Venemaa
   Ukraina

 Global web
 www.elmemesser.eu

 

Скачать